Wagro's

 
30 procent van de huisartsen is waarnemer, hidha of allebei. Dit is een substantiële groep en de verwachting is dat dit aantal in de komende jaren verder zal toenemen. Sinds een aantal jaar verenigen zij zich binnen de meeste huisartsenkringen in een wagro (waarnemers- en hidhagroepen)

Een wagro speelt een belangrijke rol in de belangenbehartiging, dienstverlening en de onderlinge verbinding van waarnemers en hidha's. Afhankelijk van de lokale behoefte kunnen wagro's deze 3 kerntaken op zich nemen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor nascholingen, intervisie en FTO's.

Hoe word ik lid van een wagro?

Waarnemers en hidha's die lid zijn van de LHV, zijn automatisch lid van de huisartsenkring behorende bij hun woonplaats en daarmee van de bijbehorende wagro. De meeste wagro's hebben een website en een groep op HAweb.

Kies uw wagro

Contact

Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten van uw wagro? Kijk dan in het overzicht van de wagro's voor de contactmogelijkheden. Heeft u andere vragen of opmerkingen aan de LHV over wagro's in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar wagro@lhv.nl.