BIG - Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

 
De Wet BIG (beroepen in de individuele gezondheidszorg) bewaakt de kwaliteit van de uitoefening van de gezondheidszorg en behoedt patiënten voor ondeskundig en onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners.

Belang BIG voor huisarts

De Wet BIG stelt regels waaraan de kwaliteit van de beroepsuitoefening door huisartsen moet voldoen. Om deze kwaliteit te bewaken, zijn huisartsen verplicht zich in te schrijven in het BIG-register. Dit geldt ook voor de volgende beroepsgroepen: apothekers, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen.

De Wet BIG is complementair aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De Wkkgz richt op de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders voor de kwaliteit van zorg en regelt wat er moet gebeuren als patiënten een klacht hebben over geleverde zorg.De Wet BIG stelt specifieke eisen aan bepaalde beroepsbeoefenaren ongeacht waar ze werkzaam zijn.

Reikwijdte bevoegdheidsregeling

Met de invoering van de Wet BIG is het absolute verbod op het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde door anderen dan artsen, tandartsen en verloskundigen komen te vervallen. Dat algehele verbod liet geen ruimte voor het bevoegd uitvoeren van geneeskundige handelingen door bijvoorbeeld ter zake deskundige verpleegkundigen. Alle zorgverleners hebben een eigen verantwoordelijkheid in de zorgverlening gekregen.

De huidige bevoegdheidsregeling verbiedt uitsluitend het onbevoegd verrichten van de in artikel 36 van de Wet BIG genoemde voorbehouden handelingen door anderen dan arts, tandarts of verloskundige. Onder bepaalde voorwaarden (artikel 35 en 38 BIG) kunnen echter ook ter zake bekwame beroepsbeoefenaren zoals verpleegkundigen bevoegd verklaard worden om de voorbehouden handelingen uit te voeren.

Bekijk ook

Verplichte vermelding BIG-nummer: arts hoeft voorlopig nog niks te doen

Publicatie BIG-nummer in huidige vorm van de baan 

De wet BIG wijzigt: wat zou dit voor uw praktijk kunnen betekenen? 

Wetswijziging tuchtrecht in de gezondheidszorg: de belangrijkste wijzigingen op een rij