Voor een gezonde huisartsenzorg

BOPZ - Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

 
In de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) staat onder welke omstandigheden iemand onvrijwillig mag worden opgenomen en onvrijwillig mag worden behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis. Belangrijk doel van de wet is burgers die hiermee geconfronteerd worden, rechtsbescherming te bieden.

Belang BOPZ voor huisarts

Huisartsen kunnen met deze wet te maken krijgen als een patiënt met ernstige psychiatrische problemen, dementie of een verstandelijke beperking niet geholpen wil worden, maar bij wie ingrijpen nodig is omdat zij een gevaar zijn voor zichzelf, voor anderen of voor hun omgeving.

Wetsvoorstel zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

De Wet BOPZ sluit onvoldoende aan bij de specifieke behoeften van cliënten in de verstandelijk gehandicapten zorg en de psychogeriatrie. De overheid heeft daarom het Wetsvoorstel zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (WZD) naar de Tweede Kamer gestuurd. De WZD is in tegenstelling tot de BOPZ persoonsgebonden. Dit betekent dat de bepalingen uit de nieuwe wet in beginsel van toepassing zijn op alle cliënten die zorg ontvangen in verband met hun dementie, verstandelijke beperking of een daarmee gelijkgestelde aandoening, zowel binnen als buiten een instelling. De wet biedt zorgverleners een helder wettelijk kader en patiënten betere rechtsbescherming in situaties waarin het zorginhoudelijk nodig is om de persoonlijke vrijheid van een patiënt te perken of tegen hun zin zorg moeten ondergaan.