Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Wbp - Wet bescherming persoonsgegevens

 
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens. Hierin zijn de belangrijkste regels voor de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd om de privacy van mensen te beschermen. Ook staan in de Wbp individuele rechten, zoals het recht op informatie, het recht op inzage en het recht op verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens.

Belang Wbp voor huisarts

Bij (elektronische) opslag en uitwisseling van gegevens moet de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim goed beschermd worden

Meer informatie over gegevensuitwisseling