Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Wkkgz - Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg

 
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg gaat over kwaliteit en klachtrecht van cliënten in de zorgsector en is sinds 1 januari 2016 van kracht. Voor het onderdeel klachtrecht geldt een overgangstermijn van een jaar. Als huisarts hoeft u pas vanaf 1 januari 2017 te voldoen aan de eisen die hiervoor zijn gesteld. De huidige klachtenregeling blijft in 2016 bestaan. Het onderdeel kwaliteit brengt eerder voor u verplichtingen met zich mee.

Bekijk het dossier Wkkgz om te zien wat er voor u verandert en per wanneer.