Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Wlz - Wet Langdurige Zorg

 
De Wet langdurige zorg (Wlz) heeft betrekking op zeer kwetsbare patiënten, die recht hebben op passende zorg (en verblijf). Deze nieuwe volksverzekering is de opvolger van de AWBZ. De lichtere zorg wordt gefinancierd vanuit de Wmo (gemeenten), zorgverzekering of private middelen.

Meer informatie vindt u in het dossier Wlz en Wmo.