Voor en door huisartsen
 

Wmg - Wet marktordening gezondheidszorg

 
De Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) heeft als doel meer concurrentie en dus een betere marktwerking in de zorg te krijgen. Dit in het belang van patiënten en verzekerden. Zo bevat de Wmg regels over de prestaties van zorgaanbieders en de tarieven die zij mogen rekenen. Ook regelt de Wmg het toezicht op de zorgmarkten (zorgverzekeringen, zorginkoop en zorgverlening) door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Belang Wmg voor huisarts

Huisartsen moeten volgens deze wet informatie openbaar maken over de prijs, kwaliteit en andere eigenschappen van de aangeboden zorg.

Meer informatie over de Wmg vindt u op de website van de NZa.