Zvw - Zorgverzekeringswet

 
Iedere inwoner van Nederland is via de Zorgverzekeringswet (Zvw) verzekerd voor de kosten van medisch noodzakelijke zorg. Het afsluiten van een basiszorgverzekering is wettelijk verplicht. De verplichting geldt ook voor kinderen onder de 18 jaar en voor mensen die niet in Nederland wonen, maar hier wel werken en loonbelasting betalen.

Belang Zvw voor u als huisarts

Omdat huisartsenzorg medisch noodzakelijke zorg is, behoort deze zorg tot het basis verzekerd pakket. Zorgverzekeraars moeten ervoor zorgen dat hun verzekerden de beschikking hebben over voldoende en goede huisartsgeneeskundige zorg (zorgplicht). Daarom moet u als huisarts met de preferente zorgverzekeraar in uw regio afspraken maken over de prijs, inhoud en organisatie van de zorg.

In de Zvw is precies geregeld wat tot het basispakket behoort. De huisartsenzorg valt hieronder (enkele uitzonderingen daargelaten). Daarnaast kunnen patienten een aanvullende zorgverzekeringen afsluiten.

Voor een goed functionerende huisartsenzorg is een drempelloze toegang belangrijk. Het is immers de taak van de huisarts om met de patiënt te bepalen of na de eerste hulpvraag verdere zorg noodzakelijk is. Huisartsenzorg is een uiterst doelmatige voorziening. Een huisarts handelt 96 procent van de patiëntencontacten zelf af, tegen 6 procent procenten van de totale zorgkosten.

Verplicht eigen risico

Voor de zorg uit het basispakket geldt een verplicht eigen risico. Dit eigen risico geldt niet voor de huisartsenzorg (met uitzondering van uitbestede laboratoriumonderzoeken), verloskundige zorg (met uitzondering van geneesmiddelen, bloedonderzoeken, vlokkentesten of ziekenvervoer) en de griepprik voor risicogroepen en zorg uit aanvullende verzekeringen.

Het bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis valt wel onder het verplicht eigen risico. Het bezoek aan de huisartsenpost daarentegen niet. Zorgverzekeraars mogen het verplicht eigen risico geheel of gedeeltelijk laten vervallen. Zij bepalen zelf wat hiervoor de voorwaarden zijn.

Vrijwillig eigen risico

Verzekerden kunnen bij hun zorgverzekeraar ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. In ruil hiervoor krijgen verzekerden een korting op de zorgpremie. Verzekeraars mogen zelf bepalen welke zorgvormen vrijgesteld zijn van het vrijwillig eigen risico. Vaak is dit gelijkgesteld aan het verplicht eigen risico.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Zorginstituut Nederland.

Vrije artsenkeuze

Vrije artsenkeuze is belangrijk voor patiënten én huisartsen. Volgens een wetsvoorstel uit 2014 zou artikel 13 van de Zorgverzekeringswet aangepast worden en zou de vrije artsenkeuze ingeperkt worden. Dankzij inzet van onder andere de LHV is de vrije artsenkeuze voor huisartsen en andere zorgverleners gebleven.

Lees de lijst met argumenten die wij naar de Tweede Kamer hebben gestuurd om beperking van vrije artsenkeuze tegen te gaan.