Algemene Verordening Gegevensbescherming

 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de geldende privacywetgeving in heel de EU. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

In de AVG zijn de belangrijkste regels voor de verwerking van persoonsgegevens vastgelegd om de privacy van mensen te beschermen. Ook staan in deze verordening individuele rechten beschreven, zoals het recht op informatie, het recht op inzage en het recht op verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens.

Bij (elektronische) opslag en uitwisseling van gegevens moet de privacy van patiënten en het medisch beroepsgeheim goed beschermd worden.

MEER OVER AVG