Wmg - Wet marktordening gezondheidszorg

 
In deze Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) staat beschreven dat de zorgaanbieders en zorgverzekeraars informatie moeten verschaffen over hun aanbod, tarieven, kwaliteit en andere eigenschappen van aangeboden zorg. Er staat ook beschreven hoe de tarieven in de zorg tot stand komen en de wet maakt het mogelijk om in de gaten te houden of de zorgmarkten (zorgverzekering, zorginkoop én zorgverlening) goed werken en om in te grijpen als dat niet zo is. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de markttoezichthouder in de zorg. Zij ziet erop toe dat alle partijen zich aan de regels houden en dat de zorgmarkten goed blijven functioneren. In de WMG staat wat de taken en bevoegdheden van de NZa zijn. En dat de NZa, bij alles wat zij doet, het belang van de consument voorop moet stellen. Op dit moment wordt in de Tweede Kamer gesproken over aanpassing van de Wmg om toezicht, opsporing, naleving en handhaving te verbeteren.

Belang Wmg voor huisarts

Huisartsen moeten volgens deze wet informatie openbaar maken over de prijs, kwaliteit en andere eigenschappen van de aangeboden zorg.

Meer informatie over de Wmg vindt u op de website van de NZa.

Ook interessant

Dossier Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza). In dit dossier leest u alles over de Wet toetreding zorgaanbieders. Deze nieuwe wet regelt aan welke eisen zorgaanbieders moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen.