WVr - Wet veiligheidsregio's

 
Met Wet veiligheidsregio's (WVr) wil de overheid de rampenbestrijding en crisisbeheersing verbeteren.

Belang WVr voor u als huisarts

Huisartsen zijn verplicht om de reguliere zorgverlening onder alle omstandigheden voort te zetten. Inzet van huisartsen bij rampen behoort niet tot uw reguliere taakstelling. Als de GHOR de huisartsen toch een specifieke taak wil toebedelen, dan moeten daarover regionale afspraken worden gemaakt.

Meer informatie

Om u te informeren over uw rol als huisarts bij rampen en ongevallen hebben GHOR Nederland, de LHV, het NHG en VHN (sinds 2014 onderdeel van InEen) de Handreiking samenwerking huisartsen en GHOR ontwikkeld.