Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning

 
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Per 1 januari 2015 is een aantal taken van de AWBZ overgeheveld naar de Wmo. Gemeenten zijn hiermee verantwoordelijk voor een integrale aanpak van wonen, zorg en welzijn.

Belang Wmo huisarts

Huisartsen kunnen van de gemeente een verzoek krijgen medische informatie aan te leveren. U mag alleen met toestemming van de patiënt/aanvrager medisch relevante gegevens verstrekken. Bovendien mag de gemeente alleen informatie bij u opvragen met behulp van gerichte schriftelijke vragen.

Alle actuele informatie vindt u in het dossier Wlz en Wmo.