Ventilatie en COVID-19: wat betekent dit voor huisartsenpraktijken?

 
Het RIVM heeft onlangs een bijlage gepubliceerd bij haar richtlijn over ventilatie en COVID-19. LHV Bouwadvies heeft de belangrijkste punten hieruit voor huisartsenpraktijken op een rij gezet en geeft u advies.

Het RIVM geeft aan dat het op dit moment nog onduidelijk is of aerogene verspreiding een relevante rol speelt bij de verspreiding van het virus. Een uitzondering vormen aerosolvormende handelingen in de zorg, waar aanvullende maatregelen worden geadviseerd (zie ook het specifieke advies voor het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen in deze situatie). Meerdere universiteiten en kennisinstituten doen onderzoek naar de verspreiding van het virus via aerosolen. Het RIVM volgt deze ontwikkelingen en, indien nodig, past beleid hierop aan. U vindt het volledige artikel van het RIVM hier.

De belangrijkste punten voor ventilatie in de huisartsenpraktijk:

1. Ventileer in ieder geval volgens de eisen van het Bouwbesluit

Het Bouwbesluit 2012 bepaalt de minimale capaciteit waarmee ruimtes geventileerd moeten worden. Als uw gebouw stamt van voor 2012, dan dient de ventilatiecapaciteit gelijk of hoger te zijn. (Dit vindt u terug in paragrafen in het Bouwbesluit met de titel ‘Bestaand’)
De minimale ventilatiecapaciteit (m³/h toevoer & afvoer) per type ruimte, per persoon - volgens Bouwbesluit 2012 en zoals LHV Bouwadvies adviseert:

 

Belangrijkste ruimtes:

<2012 (bestaand)

Vanaf 2012

LHV Bouwadvies

 

 

m³/h/p.p.

m³/h/p.p.

m³/h/p.p.

1

Medische ruimten zonder activiteiten die de binnenlucht verontreinigen

12,38

23,4

23,4

2

Behandelruimte en overige medische ruimten mét activiteiten die de binnenlucht verontreinigen

Extra inschakelbare spuiventilatie (bovenop basis-ventilatie van 2,4 l/s/m², gedurende 10 minuten)

12,38

23,4

35

 

+35 = 70

 

Kantoorruimten (backoffice)

12,38

23,4

23,4

 

Vergaderruimte, frontoffice

7,63

14,4

14,4

 

Wachtruimte

7,63

14,4

18

Hoeveel personen er zijn toegekend aan een ruimte, kunt u terugvinden in stukken die zijn ingediend t.b.v. de omgevingsvergunning (bouwvergunning) of eventueel gewijzigde stukken die daarna zijn opgeleverd. In geval van huur dient uw verhuurder u te kunnen helpen met het vaststellen van het aantal personen per ruimte.

LHV Bouwadvies rekent standaard met 5 personen voor type ruimte 1 en 4 personen voor type ruimte 2. Mocht u in de loop der jaren de functie van een ruimte hebben gewijzigd, bijvoorbeeld van berging naar wachtkamer, dan verandert de minimaal ventilatiecapaciteit mee.  

2. Houd de tijd dat u met meerdere personen in één ruimte met airconditioning/recirculatie bent zo kort mogelijk en ververs de lucht voldoende

Er zijn systemen, zoals airconditioning, die lucht in één gemeenschappelijke ruimte recirculeren. De lucht in de ruimte wordt aangezogen en wordt –al dan niet na gekoeld te zijn – weer in dezelfde ruimte gebracht. Bij dit proces wordt de lucht niet ververst. Hierbij is verspreiding van zowel druppels als eventuele aerosolen over een grotere afstand dan anderhalve meter niet uit te sluiten, hoewel het RIVM aangeeft dat bewijs daarvoor nog ontbreekt. Dit is vooral in ruimtes waar onvoldoende luchtverversing (ventilatie) plaatsvindt. Daarom is het advies om recirculatie binnen één ruimte waar meerdere personen gedurende langere tijd bij elkaar zijn zo veel mogelijk te vermijden en de lucht voldoende te verversen.

In het kader van de afstandsmaatregelen raadt de LHV u sowieso aan om de tijd dat een patiënt in de praktijkruimtes aanwezig is kort te houden. Dat helpt ook in het vermijden van drukte in bijvoorbeeld de wachtkamer.

Het RIVM geeft overigens geen duidelijk advies over ventilatiesystemen met recirculatie tussen verschillende ruimtes (HVAC-systemen) waarbij lucht van de ene ruimte naar de andere ruimte wordt gebracht. Ze meldt dat casuïstiek ontbreekt waarbij dit een rol speelde in de verspreiding van een infectieziekte. Ook heeft het uitzetten van deze recirculatie gevolgen voor het klimaat in het hele gebouw. Bij systemen met recirculatie tussen verschillende ruimtes is het wel van belang dat er voldoende verse buitenlucht wordt toegevoegd en daarmee voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit.

3. Vermijd het gebruik van (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s

(Zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s zorgen niet voor luchtverversing/ventilatie, maar kunnen wel zorgen voor verkoeling. Ze zorgen echter ook voor een luchtstroom van persoon naar persoon en dat moet in deze tijd juist worden voorkomen. Vermijd daarom zo veel mogelijk het gebruik van deze apparaten in een gemeenschappelijke ruimte.

4. Bekijk het advies van het Nationaal Hitteplan over verkoeling en ventilatie

Hierin wordt vanwege SARS-CoV-2 geadviseerd om enkel (zwenk)ventilatoren en mobiele airco’s te gebruiken in gemeenschappelijke ruimten als er geen andere verkoeling mogelijk is. Dit geldt bijvoorbeeld voor verpleeghuizen.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de ventilatie in uw praktijkruimtes of andere vragen over hoe u de praktijk kunt aanpassen aan de coronamaatregelen? Lees de tips van LHV Bouwadvies of neem contact op voor advies van onze bouwadviescoördinator via bouwadvies@lhv.nl of 085 04 80 111.