Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Financiën

 
Het is belangrijk om goed over de financiële en administratieve aspecten van uw praktijkvoering na te denken. Bij een professionele praktijk hoort immers een gezonde bedrijfsvoering.

Tarieven

Onder Tarieven staat informatie over de tarieven voor de huisartsenzorg. Ook vindt u hier de relevante tariefsbeschikkingen van de NZa en informatie over uw honorering als huisarts, inclusief de opbouw van de normkosten. Alleen voor leden. Lees verder 

Bekostiging

Hoe is de bekostiging van de huisartsenzorg geregeld en wat verandert er? Bekijk het in het dossier Bekostiging, met daarin alle berichten en hulpmiddelen voor leden op een rij. Lees verder

Declareerwijzer

De LHV-Declareerwijzer informeert u over de bindende regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze regels zijn vastgelegd in beleidsregels en tariefbeschikkingen voor de huisartsenzorg. Ook helpt de declareerwijzer u bij het toepassen van deze regels in de dagelijkse praktijk. In de Declareerwijzer staan geen adviezen over de hoogte van de tarieven die in rekening kunnen worden gebracht. Lees verder 

Btw bij huisartsen

Voor huisartsen is de btw-heffing helaas niet eenvoudig. Dat komt deels omdat de btw een complexe belasting is en deels omdat de btw-regelgeving de ontwikkelingen in de huisartsenzorg niet heeft bijgehouden. De LHV-handleiding 'Btw bij huisartsen' geeft inzicht in de meest voorkomende btw-situaties in de huisartsenzorg. Lees verder

Meldpunt contractering

Bij het meldpunt contractering kunt u uw ervaringen kwijt met de contractering van een zorgverzekeraar voor huisartsenzorg. Lees verder