Contractering

 

Hoe kan het jaarlijks terugkerend proces van contractering soepeler verlopen? Huisartsen- en eerstelijnsorganisaties en zorgverzekeraars hebben daarover 11 afspraken gemaakt in het kader van Het Roer Gaat Om. Onderling vertrouwen, zo min mogelijk administratieve lasten en gelijkwaardigheid vormen de uitgangspunten voor deze afspraken.

De basis voor de afspraken is dat alle partijen voldoende tijd en ruimte hebben voor evaluatie, overleg, afwegingen, eventuele aanpassingen en administratieve verwerking. Er is ook een vaste tijdslijn voor de contractering afgesproken. Deze afspraken zijn deels gebaseerd op de richtlijnen die de NZa heeft gegeven in de ‘Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw’ voor een goed verlopend contracteerproces.

Contractering 2.0

Om een verder uitwerking te geven aan de afspraken heeft de LHV regionale overlegteams gevormd, waarin de LHV-kringen met andere regionale huisartsenorganisaties/zorggroepen samen het gesprek voeren met de preferente zorgverzekeraar(s).

Er is LHV-breed de projectgroep contractering 2.0 opgezet dat de regionale overlegteams gaat ondersteunen en versterken. Ook InEen doet mee. Experts van het landelijk bureau werken samen met regionale beleidsmedewerkers en kringbestuurders aan een gezamenlijke aanpak. We zorgen ervoor dat de teams voldoende kennis, kunde en een gezamenlijke focus hebben.

Een van de doelen is om de landelijke afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord, goed te vertalen naar de regio. We volgen de voortgang in de besprekingen van de verschillende teams en delen waar mogelijk ervaringen en informatie met elkaar. Op die manier bundelen we alle krachten om contracten te sluiten die recht doen aan de knelpunten in de huisartsenzorg, toegespitst op elke regio.”

BijlageGrootte
PDF-pictogram Volledige tekst van afspraken2.15 MB
PDF-pictogram 11 Afspraken231.55 KB
PDF-pictogram Tijdslijn contractering20.89 KB