Voor en door huisartsen
 

Contracteervrijheid

 

Contracteervrijheid tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars is een belangrijke pijler binnen het bestaande zorgstelsel (Transparantie zorginkoopproces Zvw versie TH/NR-011). In het contracteringsproces heeft u een aantal opties als u niet tevreden bent met het u aangeboden contract en onderhandelingen geen verbetering hebben gebracht:

  1. Geen contract sluiten. Hierdoor is het niet mogelijk om S3 tarieven te declareren en zal een eventuele POH-S module wegvallen. Ook kunt u enkel de terugvaltarieven van de M&I verrichtingen declareren. Voor segment 2 sluit uw zorggroep een contract met de zorgverzekeraar. Vraag bij hen na wat de consequenties zijn voor uw praktijk i.h.k.v. segment 2 vergoedingen als u zelf geen contract afsluit. U dient in deze optie dus rekening te houden met een omzetdaling.
  2. Een contract afsluiten met een andere (preferente) zorgverzekeraar*1. U doet dan een verzoek aan de overige zorgverzekeraars om dit contract te volgen. Zo zal afhankelijk van uw populatie een deel betaald worden volgens voor u – wellicht - betere condities. Er zijn daardoor wel extra zaken te regelen in het HIS en uw praktijk*2.
  3. Een contract afsluiten met de verzekeraar vergezeld van een bezwaarbrief naar de directeur zorginkoop en bijvoorbeeld ook naar de Minister van VWS als belanghebbende bij doorvertaling van het HoofdLijnenAkkoord huisartsenzorg (HLA) naar de regio en de NZA die de monitoring van HLA gaat uitvoeren. In die brief kunt u aangeven ontevreden te zijn met het proces en/of het contract.

* 1. Definitie preferente zorgverzekeraar:  Onder preferente zorgverzekeraar wordt verstaan de zorgverzekeraar (meestal, maar niet noodzakelijkerwijs, degene met het grootste aandeel verzekerden in de populatie) waarvan de zorgaanbieder het contract wenst te laten volgen door andere zorgverzekeraars .

* 2.Op de website van VECOZO is aanvullende praktische informatie te vinden in het support deel.

Ondersteuning voor leden

Als LHV ondersteunen we u als lid om een voor u zo optimaal mogelijke keuze te maken voor een contract waarmee u de beste kwaliteit van zorg voor uw patiënten borgt. Binnen de kaders van de mededingingswet willen we u waar mogelijk helpen en voorzien van informatie.

Daarnaast blijven we ons inzetten, landelijk en regionaal, om de gemaakte landelijke afspraken omgezet te krijgen in contracten van zorgverzekeraars.