ICT

 
De huisartsenpraktijk kan niet meer zonder ICT. De LHV volgt belangrijke ICT-ontwikkelingen voor u en probeert die ook te beïnvloeden, bijvoorbeeld door actieve deelname aan projecten waarover u in dit dossier kunt lezen.

Ontwikkelingen in digitalisering in 2021

Weten wat in 2021 en de jaren daarna de belangrijkste thema’s worden op het gebied van digitalisering in de huisartsenzorg? In deze video praat Johan Snijders, beleidsadviseur ICT bij de LHV, u in 10 minuten over de voornaamste ontwikkelingen.

Visie

Als LHV werken we op dit thema vanuit onze centrale visie op de ICT. Centraal daarin staan de kernwaarden van de huisartsgeneeskundige zorg: een generalistische, persoonsgerichte benadering van de patiënt en continuïteit van zorg. Dat betekent dat de ICT een ondersteuning moet zijn voor de huisarts om, in het belang van de patiëntenzorg, volgens die kernwaarden te kunnen handelen.

Als de huisarts ‘s ochtends op de praktijk de computer aanzet, moet alles werken om het reguliere huisartsenwerk te ondersteunen. Tijdens het spreekuur, bij overleggen, bij declareren en voor uitwisseling met andere zorgverleners en met de patiënt.

Alles wat werkgerelateerd is (zorginhoudelijk, organisatorisch en financieel) moet geïntegreerd via het huisartseninformatiesysteem (HIS) gemakkelijk, betrouwbaar, snel beschikbaar én raadpleegbaar zijn voor de huisarts.

De ICT in de huisartsenzorg moet intuïtief en simpel te gebruiken zijn en de huisarts en zijn/haar team ondersteunen in het zorgproces. Ook moet het voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen, wettelijke eisen en eigen behoeften van huisartsen. Zowel tijdens praktijkuren als de avond-, nacht- en weekenduren waarin huisartsenzorg wordt geleverd.

Als vanzelfsprekend moet de ICT in de huisartsenzorg voldoen aan de eisen van de wet en de eisen van de beroepsgroep op het gebied van privacy en beveiliging.

Roadmap

De LHV werkt op de ICT-onderwerpen nauw samen met het NHG en InEen. Als basis voor die samenwerking dient onze gezamenlijk opgestelde visie op digitalisering in de huisartsenzorg. Vanuit deze visie hebben we een ‘roadmap’ opgesteld. In de roadmap staan concrete projecten en programma’s die we de komende jaren met elkaar uitvoeren.

Download hier de gezamenlijke visie op digitalisering en de eerste versie van de roadmap (versie oktober 2018) (pdf)