Huisartsinformatiesysteem (HIS)

 
Elke huisartsenpraktijk in Nederland werkt met een huisartsinformatiesysteem (HIS). Het HIS vormt de kern van de ICT in de huisartsenpraktijk. Met behulp van het HIS wordt onder meer het patiëntendossier bijgehouden, worden afspraken gepland en wordt medicatie voorgeschreven. Maar ook de declaraties naar verzekeraars worden vanuit het HIS verzorgd.

Elke huisartsenpraktijk in Nederland werkt met een HISHet belang van een goed HIS

Het HIS heeft dus invloed op de kwaliteit van de dossiervorming en van de zorgverlening, het draagt bij aan een efficiënte organisatie van de zorg, aan goede service en bereikbaarheid en aan goede financiële afwikkeling en praktijkvoering. Daarbij is een goede beveiliging van patiëntgegevens essentieel. Om die redenen hecht de LHV grote waarde aan kwalitatief goed aanbod aan HIS’en.

HIS-onderzoek

Meer weten over het functioneren en de (on)mogelijkheden van de verschillende HIS’en? Bekijk dan de uitkomsten ons HIS-onderzoek.

Meer informatie

Voor de meeste HIS’en op de Nederlandse markt is er een gebruikersvereniging, die advies geven aan de leverancier van het betreffende HIS. Voor informatie over een specifiek HIS kunt u bij de leverancier of bij de gebruikersvereniging terecht.

Met vragen over HIS’en in het algemeen kunt u ook terecht bij de LHV (085 04 80 000, lhv@lhv.nl) of het NHG (030 28 23 500, info@nhg.org).