Patiëntendossier bij de huisarts

 
Iedere patiënt staat op naam ingeschreven en is aan een (vaste) huisarts gekoppeld. Als huisarts houdt u hierdoor de regie over de zorg en kunt uw functie als poortwachter van de Nederlandse gezondheidszorg waarmaken. Belangrijk hulpmiddel hierbij is het medisch patiëntendossier.

Elke huisartsenpraktijk in Nederland werkt met een HIS

In het patiëntendossier staan alle gegevens bij die in het kader van de gezondheid en de behandeling van de patiënt relevant zijn. Het bijhouden van een dossier is voor zorgverleners wettelijk verplicht. In het dossier staan de gegevens die u als huisarts zelf noteert en informatie die u van andere zorgverleners over deze patiënt ontvangt. Denk daarbij aan uitslagen van onderzoek en brieven van specialisten met terugkoppeling over de patiënt.

Het belang van een goed HIS

Elke huisartsenpraktijk in Nederland houdt de patiëntendossiers elektronisch bij. Daarvoor maken ze gebruik van een huisartsinformatiesysteem (HIS). Het HIS vormt de kern van de ICT in de huisartsenpraktijk. Met behulp van het HIS worden patiëntendossiers bijgehouden, afspraken gepland en wordt medicatie voorgeschreven. Ook de declaraties bij de zorgverzekeraars worden vanuit het HIS gedaan.

Het HIS heeft invloed op de kwaliteit van de dossiervorming en van de zorgverlening. Het draagt bij aan een efficiënte organisatie van de zorg, aan goede service en bereikbaarheid en aan goede financiële afwikkeling en praktijkvoering. Daarbij is een goede beveiliging van patiëntgegevens essentieel. Om die redenen hecht de LHV grote waarde aan kwalitatief goed aanbod aan HIS’en.

We hebben daarom onderzoek gedaan naar het functioneren en de (on)mogelijkheden van de verschillende HIS’en die er in Nederland op de markt zijn. Bekijk de uitkomsten van ons HIS-onderzoek uit 2017-2018.

Daarnaast werken we met NHG en InEen samen, om een verbetering en moderniseringsslag te bewerkstelligen bij de HIS’en.

Voor de meeste HIS’en op de Nederlandse markt is er een gebruikersvereniging, die advies geeft aan de leverancier van het betreffende HIS. Voor informatie over een specifiek HIS kunt u bij de leverancier of bij de gebruikersvereniging terecht.

Met vragen over HIS’en in het algemeen kunt u ook terecht bij de LHV (085 04 80 000, lhv@lhv.nl) of het NHG (030 28 23 500, info@nhg.org).

Overdracht van het patiëntendossier

Als een patiënt wisselt van huisarts, bijvoorbeeld na een verhuizing, dan zorgt de ‘oude’ huisarts dat het patiëntendossier veilig wordt overgedragen naar de nieuwe huisarts. Lees daar meer over.

Patiëntenrechten

Patiënten hebben recht op kosteloze (elektronische) inzage in hun eigen dossier en recht op een afschrift van het dossier. Ze hebben het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten aanvullen en recht op vernietiging van gegevens uit het dossier. Meer informatie daarvoor vindt u in de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, hoofdstuk Patiëntenrechten met betrekking tot het dossier.

Digitaliseren dossiers

In de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens is vastgelegd dat u, wanneer u papieren dossiers en documenten digitaliseert, alle onderdelen van een papieren dossier volledig moet scannen en opslaan. Daarna mag u de originele documenten pas vernietigen. Tevens wordt geadviseerd belangrijke originele documenten zoals authentieke schriftelijke wilsverklaringen ook in originele vorm te bewaren. In een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven wordt benadrukt dat niet volstaan kan worden met een samenvatting.