Eisen en keurmerk voor HIS’en

 
De LHV heeft de ambitie om tot een verbetering en modernisering van de huisartsinformatiesystemen te komen. Het HIS is de centrale plek voor de ICT in de huisartsenpraktijk. Zo geldt dat ook voor het HAPIS voor de huisartsenposten en het KIS voor de ketenzorg. Het is daarom erg belangrijk dat deze informatiesystemen (die we XIS’en noemen) goed blijven aansluiten bij wat er kan, moet en nodig is in de huisartsenzorg.

Daarom trekken LHV, NHG en InEen samen op om een verbetering en moderniseringsslag te bewerkstelligen bij de XIS’en. Dat is ook één van de onderdelen uit de gezamenlijke visie op de digitalisering. Hiervoor hebben we Project XIS gestart.

Project XIS

Project XIS richt zich op het opstellen van toetsbare eisen, waarin beschreven staat waaraan HIS’en, KIS’en en HAPIS’en minstens moeten voldoen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over zorginhoudelijke functies, interoperabiliteit, onderhoudbaarheid en beveiligingseisen (BEIS). Daarnaast werken we aan een toetsingsprocedure en een keurmerk.Zo weet u straks zeker dat als uw HIS een keurmerk heeft, het aan alle eisen voldoet van een modern zorgverleningssysteem. Ook zorgen we op deze manier dat er meer eenheid komt in de basisfunctionaliteiten van de verschillende HIS’en.

Keurmerk

Dit keurmerk wordt een levend keurmerk. De eisen die aan systemen gesteld worden veranderen immers continu. Wat gisteren nog innovatie was, is morgen een basisfunctie. Daarom wordt ook gewerkt aan een beheer- en uitvoeringsorganisatie, die periodiek de basiseisen kan bijstellen zodat leveranciers periodiek opnieuw gecertificeerd kunnen worden.De zorgverzekeraars ondersteunen dit project en participeren hier ook in. We kijken met hen naar ondersteunende maatregelen om het gebruik van gecertificeerde XIS’sen te stimuleren.

Planning

In 2020 worden de eisen voor HIS’en vastgesteld, de eisen voor HAPIS’sen volgen op korte termijn. In 2021 vindt een proeftoetsing plaats. Het doel is dat leveranciers zich vanaf najaar 2021 kunnen laten certificeren.