Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO)

 
Een persoonlijke gezondheidsomgeving of een persoonlijk gezondheidsdossier is een website of app, waarmee een patiënt toegang heeft tot zijn eigen gezondheidsgegevens. Het gaat dan om gegevens die opgeslagen zijn door bijvoorbeeld de huisarts of medisch specialist in het ziekenhuis. De patiënt kan deze gegevens in de persoonlijke gezondheidsomgeving zelf gebruiken en er ook eigen gegevens in vastleggen.

Een persoonlijke gezondheidsomgeving is een website of app, waarmee een patiënt toegang heeft tot de eigen gezondheidsgegevens. Een persoonlijke gezondheidsomgeving is dus breder dan een patiëntenportaal. Een patiëntenportaal is gekoppeld aan een specifiek zorgverlenerssysteem, bijvoorbeeld het HIS van de huisartsenpraktijk. Het idee is dat via een PGO een patiënt inzage heeft in gegevens uit meerdere zorgverlenerssystemen tegelijkertijd.

Welke data kan de patiënt online inzien?

Welke gegevens een patiënt precies kan inzien, verschilt per PGO. Het NHG en de Patiëntenfederatie Nederland hebben samen de richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt opgesteld. Hierin is vastgesteld welke set van basisgegevens beschikbaar moeten zijn voor online inzage door de patiënt.

De persoonlijke werkaantekeningen van de huisarts zijn altijd uitgesloten van inzage door de patiënt. 

Wat is het doel van PGO’s?

Met een PGO krijgen patiënten de gelegenheid om meer inzicht te krijgen in hun gezondheidsgegevens, wat hen kan ondersteunen in meer regie te voeren over hun omgang met hun gezondheid.

Daarbij hebben patiënten wettelijk het recht op inzage en een afschrift van hun medische gegevens. Vanaf 2020 hebben patiënten het recht op (kosteloos) elektronische inzage in hun eigen dossier. Verder moeten patiënten kunnen aangeven welke gegevens wel of niet door welke (categorieën van) zorgverleners waarmee er een behandelrelatie is, mogen worden ingezien. Een PGO kan een methode zijn voor de patiënt om die elektronische inzage te krijgen.

Wat vindt de LHV van een PGO?

De LHV werkt graag mee aan de uitgangspunten voor een goede, betrouwbare en veilige online gezondheidsomgeving voor patiënten. Huisartsen vinden het belangrijk dat patiënten zelf regie kunnen hebben over hoe ze hun leven vormgeven, zeker ook ten tijde van ziekte. Inzicht in gegevens over de eigen gezondheid draagt daar aan bij. Daarbij moet de patiënt zelf kunnen beslissen over de toegang tot de eigen gegevens.

PGO’s zullen een plek moeten krijgen in het contact tussen huisartsen en patiënten en dus binnen de dagelijkse consultvoering en praktijkvoering van huisartsen. Als LHV zetten we ons in voor een goede inbedding in de dagelijkse praktijk en voor het goed regelen van de randvoorwaarden voor huisartsen.

De LHV pleit voor PGO’s die gekoppeld zijn aan het HIS, waardoor huisartsen en hun teams vanuit hun eigen systemen kunnen blijven werken. PGO’s die 7x24 uur intuïtief, gemakkelijk, betrouwbaar en snel toepasbaar zijn. En natuurlijk ook voldoen aan wettelijke vereisten en behoeften.

Welke PGO’s zijn er?

Er zijn diverse aanbieders van persoonlijke gezondheidsomgevingen, omgevingen waarbij de patiënt gegevens verzamelt, beheert en deelt. Op de website digitalezorggids.nl van de Patiëntenfederatie vindt u een overzicht.

Wat is MedMij?

Medmij is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland, Nictiz en het ministerie van VWS. De LHV, andere zorgverlenersorganisaties en zorgverzekeraars zijn bij het programma betrokken.

MedMij is zelf geen PGO, maar een programma waarbinnen partijen afspraken maken over een landelijke infrastructuur. Afspraken waaraan alle - door MedMij gelabelde - persoonlijke gezondheidsomgevingen moeten voldoen, zodat koppelingen tussen patiënt en zorgaanbieder(s) ook technisch gemaakt kunnen worden. Koppelingen die voldoen aan de meest recente wettelijke eisen en veldnormen voor beveiliging, toegankelijkheid en privacy.

De afspraken die binnen MedMij worden gemaakt, gelden zowel voor ontwikkelaars van PGO's (en apps die toegang bieden tot PGO's) als voor degenen die gegevens aanleveren (de zorgverleners dus).

Meer informatie over (de voortgang van) MedMij vindt u op www.medmij.nl. Bekijk daar ook de veelgestelde vragen van zorgverleners over PGO’s.