Uw pensioen

 
Voor u als huisarts bestaat er sinds 1973 een collectieve pensioenregeling. Op deze pagina leest u meer over het huisartsenpensioen.

De pensioenregeling geldt voor iedereen die:

  • het beroep van huisarts uitoefent als vrijgevestigd huisarts, als waarnemend huisarts of als hid(ha)
  • in Nederland woont
  • inkomsten heeft uit de werkzaamheden als huisarts en
  • de leeftijd van 67 jaar (per 2018 68 jaar) nog niet heeft bereikt

Uitzondering op deze regel zijn huisartsen, die op grond van hun dienstverband verplicht deelnemer zijn in een ander pensioenfonds.

U moet zich binnen een maand na de start van uw werkzaamheden als praktiserend huisarts bij de SPH aanmelden.

Meer weten over hoe het pensioen in elkaar steekt? Kijk het webinar Huisarts & pensioen terug via medischescholing.nl.

Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH)

De Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) in Zeist voert de beroepspensioenregeling uit. De SPH is het pensioenfonds van, voor en door huisartsen. Het fonds wil een betrouwbaar pensioen leveren, op basis van een heldere regeling, tegen een kostendekkende premie, een goed rendement en een kosteneffectieve uitvoering.

Het bestuur bestaat uit 4 huisartsen (waaronder de voorzitter van het fonds) en 2 externe deskundigen. Zie voor meer informatie: www.huisartsenpensioen.nl.