Uw pensioen

 
Sinds 1973 bestaat er een verplichte, collectieve beroepspensioenregeling voor huisartsen.

De pensioenregeling geldt voor iedereen die:

  • het beroep van huisarts uitoefent als vrijgevestigd huisarts, als waarnemend huisarts of als hid(ha)
  • in Nederland woont
  • inkomsten heeft uit de werkzaamheden als huisarts en
  • de leeftijd van 67 jaar (per 2018 68 jaar) nog niet heeft bereikt

Uitzondering op deze regel zijn huisartsen, die op grond van hun dienstverband verplicht deelnemer zijn in een ander pensioenfonds.

U moet zich binnen een maand na de start van uw werkzaamheden als praktiserend huisarts bij de SPH aanmelden.

Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH)

De Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) in Zeist voert de beroepspensioenregeling uit. De SPH is het pensioenfonds van, voor en door huisartsen. Het fonds wil een betrouwbaar pensioen leveren, op basis van een heldere regeling, tegen een kostendekkende premie, een goed rendement en een kosteneffectieve uitvoering.

Het bestuur bestaat uit 4 huisartsen (waaronder de voorzitter van het fonds) en 2 externe deskundigen. Zie voor meer informatie: www.huisartsenpensioen.nl.

De Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV)

In de wet staat dat een beroepspensioenregeling alleen verplicht kan worden gesteld als er voldoende draagvlak voor is en er solidariteit binnen de beroepspensioenregeling bestaat. Om deze representativiteit en solidariteit te waarborgen is in 2006 de Beroepspensioenvereniging Huisartsen (BPV) opgericht. De BPV huisartsen heeft besluitvormende bevoegdheid over de inhoud van de pensioenregeling en behartigt de belangen van de deelnemers. Zie voor meer informatie huisartsenpensioen.nl.

Meer informatie:

  1. De pensioenregeling van SPH voor u
  2. Afwijkende bepalingen voor hid(ha)'s en directeuren groot aandeelhouders
  3. Pensioen bij wijzigingen in de persoonlijke situatie van de huisarts

Na het lezen van deze informatie nog vragen?

Op www.huisartsenpensioen.nl vindt u aanvullende informatie over de SPH en de pensioenregeling voor huisartsen. Op deze site kunt u actuele berichten lezen en brochures downloaden met gedetailleerde informatie over de pensioenregeling.

Heeft u nog aanvullende vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Pensioenbeheer, advies@huisartsenpensioen.nl.