Alle handleidingen over Personeel

 
Werkgever zijn heeft veel leuke kanten. Aantrekkelijk is dat u als werkgever zelf invloed hebt op de werkplek, op de sfeer en op de aantrekkingskracht van uw praktijk als werkplek. Gezamenlijk kunnen taken worden verdeeld voor een goede werkbalans en optimale kwaliteit voor de patiënt. Maar bij het werkgeverschap komt ook het nodige aan taken ‘om de hoek’ kijken. Functioneringsgesprekken voeren, personeelsdossiers inrichten en begeleiding bij ziektezijn maar een kleine greep uit het takenpakket van een werkgever.

Handig overzicht


Handreiking Ondersteunend team

Kunt u beter een verpleegkundig specialist aannemen of juist een physician assistant? Hoeveel fte assistenten heeft u nodig? En is het verstandig om uw POH-GGZ voor meer uren in te zetten? Bekijk de Handreiking Ondersteunend team

Werkgevershandboek

Dit LHV-handboek helpt u op weg met de zaken die u als werkgever op orde moet hebben en met de onderwerpen waaraan u uw eigen invulling kunt geven. Bekijk het werkgevershandboek

Om op orde te hebben

We hebben voor u een aantal producten ontwikkeld die u helpen uw zaken op orde te hebben. Zo helpen we u graag verder met de arbowet, de RI&E, beroepsinfectiepreventie en uw rol als werkgever, personeelsdossiers aanleggen, het personeelshandboek en helpen we u op weg met taakdelegatie en bekwame medewerkers. Ook vindt u meer informatie over subsidies voor doktersassistenten. 

 1. Arbowetgeving
 2. Handreiking RI&E
 3. Beroepsinfectiepreventie en uw rol als werkgever
 4. Personeelsdossiers aanleggen
 5. Personeelshandboek
 6. Taakdelegatie en bekwame medewerkers

Ziekte

Als werkgever heeft u ook te maken met ziekte van uw personeel. We helpen u graag verder op weg met bijvoorbeeld het ziekteverzuimprotocol en re-integratie. Maar we hebben voor u ook de stappen die te nemen zijn bij een zieke medewerker voor u op een rij gezet en helpen u met het voorkomen van ziekteverzuim.

 1. Ziekteverzuimprotocol
 2. Stappenplan en ziektewijzer bij een zieke medewerker
 3. Re-integratie
 4. Preventie van ziekteverzuim

Contractuele zaken

Ook het goed regelen van contractuele zaken is belangrijk. We helpen u met verschillende soorten arbeidscontracten, moderne beloning en inschaling en ontslag. En wat we ook belangrijk vinden is het vinden, inwerken en binden van medewerkers aan uw praktijk.

 1. Soorten arbeidscontracten
 2. Moderne beloning en inschaling
 3. Ontslag
 4. Medewerkers werven, inwerken en verbinden

Functioneren

Hoe beoordeelt u het functioneren uw personeel? Daar helpt de beoordelingscyclus u bij. Verder hebben we ook nog informatie over disfunctioneren, ongewenst gedrag of een arbeidsconflict.

 1. Beoordelingscyclus
 2. Disfunctioneren, ongewenst gedrag of arbeidsconflict