Functioneren en beoordelen

 
Medewerkers functioneren beter bij heldere informatie en communicatie over hun functioneren. Goede communicatie van u als huisarts/manager met de medewerkers is belangrijk. Medewerkers weten dan wat er van hen wordt verwacht en krijgen terugkoppeling op hun functioneren.

Voor functioneren en beoordelen kunt u verschillende instrumenten gebruiken:

  • Functioneringsgesprek: Een tweezijdig gesprek tussen medewerker en leidinggevende om het functioneren, de knelpunten en de verbeterpunten te bespreken.
  • Beoordelingsgesprek: Gesprek om een medewerker te beoordelen, met eventuele arbeidsvoorwaardelijke consequenties.
  • Het correctiegesprek: Een gesprek bij het overtreden van regels of disfunctioneren van een medewerker.
  • Persoonlijk ontwikkelingsgesprek: Een zogenaamd POP-gesprek, om de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker te stimuleren.

Promotie?

Uw medewerker is ingeschaald in een functie conform de Functiewaardering huisartsenzorg. Tijdens een functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek of persoonlijk ontwikkelgesprek kan aan de orde komen in hoeverre inschaling in een hogere functie gewenst en gerechtvaardigd is. Uw medewerker kan hiertoe een verzoek indienen. Documenten hiervoor kunt u hieronder downloaden.

Zie ook

LHV-Academie

Kijk ook eens bij de LHV-Academie. Hier vindt u praktische en geaccrediteerde nascholing op het gebied van personeel, praktijkvoering en organisatie. Ook bij u in de buurt!