Voor en door huisartsen
 

Werkkostenregeling

 
 
Sinds 2015 is de nieuwe Werkkostenregeling (WKR) verplicht. U kunt dan maximaal 1,2 procent van uw totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen (ofwel de "vrije ruimte") voor uw werknemers. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gerichte vrijstellingen toe te passen. Over het bedrag dat u uitkeert betaalt u 80 procent eindheffing.

In beginsel is alles wat een medewerker van u als werkgever krijgt belast loon. Bepaalde vergoedingen en verstrekkingen daarvan zijn bij wet uitgesloten of daarvan is besloten dat de waarde nihil is. Het restant komt in aanmerking voor onbelaste vergoeding in de vrije ruimte. De werkgever kiest welke vergoedingen en verstrekkingen dat zijn. Alle andere kosten moeten bij de medewerker als belast loon verwerkt worden. Per medewerker mag u een andere keuze maken. Deze keuze moet u voor 1 januari 2015 van enig jaar maken en geldt voor het hele kalenderjaar. Het is niet mogelijk vergoedingen en verstrekkingen met terugwerkende kracht onder te brengen in de vrije ruimte.

De WKR vraagt een nauwe samenwerking tussen u als werkgever, uw boekhouder en salarisadministrateur. Om te kunnen beoordelen of de vrije ruimte wordt overschreden moet u gedurende het jaar een actuele stand van de onbelaste vergoedingen en verstrekkingen inclusief btw van uw financiële administratie (laten) controleren en monitoren.

Het advies is om zoveel mogelijk keuzevrijheid te hebben bij het benutten van de vrije ruimte door alle vergoedingen en verstrekkingen voor zover mogelijk te vervangen door ter beschikkingstellingen. Bij een ter beschikkingstelling komt u schriftelijk met de medewerker overeen dat zaken terug gegeven moeten worden bij het beëindigen van de dienstbetrekking.

Hulpmiddelen

Om u te helpen met de invoering van de nieuwe werkkostenregeling, heeft de LHV in samenwerking met de VvAA een aantal hulpmiddelen voor u ontwikkeld: een stappenplan, een rekentool voor de vrije ruimte en een overzicht van personeelskosten. Hieronder treft u alle onderdelen aan met de toelichtingen. Deze onderdelen zijn alleen toegankelijk voor LHV-leden.