Cao's

 
In een cao staan afspraken over arbeidsvoorwaarden die overeen zijn gekomen tussen werkgevers of werkgeversorganisaties met werknemersorganisaties. De LHV is namens haar leden betrokken bij de Cao Huisartsenzorg en Cao Hidha. Verder zijn er nog de Cao Gezondheidscentra en Cao Aios waarin voor die specifieke groepen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Op deze pagina een overzicht van de cao's die gelden in de huisartsenzorg.

Cao Huisartsenzorg

Voor praktijkassistenten, apothekersassistenten en praktijkondersteuners in dienst van een huisarts geldt de Cao Huisartsenzorg. Deze cao regelt ook de arbeidsvoorwaarden voor het personeel op huisartsenposten. Bekijk de Cao Huisartsenzorg

Cao Hidha


Cao Gezondheidscentra
De Cao Hidha regelt de arbeidsvoorwaarden voor alle in Nederland werkzame huisartsen in dienst van een huisarts. Bekijk de Cao Hidha

Voor werknemers in dienst van een gezondheidscentrum geldt de Cao Gezondheidscentra. Het gaat om 4500 werknemers. Op huisartsen in dienst van een gezondheidscentrum is daarnaast de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) van toepassing, die deel uitmaakt van de Cao Gezondheidscentra. Deze informatie vindt u op de website van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband.

Cao Aios

Voor artsen in opleiding tot huisarts geldt de cao die is afgesloten tussen de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de SBOH, werkgever van huisartsen in opleiding. Deze cao vindt u op de website van de SBOH.