Cao's en Functiewaardering Huisartsenzorg

 
Als werkgever in de huisartsenzorg zijn er voor u afspraken over de arbeidsvoorwaarden overeengekomen tussen de werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Hierdoor is over veel zaken voor u reeds gedacht. In een cao staan de wettelijke regels die collectief voor een branche gelden. Het is belangrijk voor u en uw medewerkers dat u beiden goed op de hoogte bent van de Cao en deze minimale afspraken volgt met elkaar. Ten positieve afwijken voor de werknemer is altijd toegestaan, maar andersom niet. De LHV is namens haar leden betrokken bij de Cao Huisartsenzorg en Cao Hidha.

Direct naar:

Naast de cao-onderhandelingen is de LHV ook betrokken bij de totstandkoming van de Handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ). De handleiding bevat een omschrijving van de veelvoorkomende functies in de huisartsenzorg, met daaraan gekoppeld een passende inschaling. Hiernaast biedt de handleiding u mogelijkheden om overige functies, dan wel functies die in het takenpakket afwijken van de beschreven veelvoorkomende functies in de huisartsenzorg, marktconform te belonen op basis van een referentiematrix.

In de Handleiding FWHZ leest u terug: indelen van functies, hoe om te gaan met bezwaar en worden voorbeeldbrieven ter beschikking gesteld om u op weg te helpen. Bijvoorbeeld hoe u als werkgever kunt reageren op een heroverwegingsverzoek van uw medewerker om de functie opnieuw in te delen.

Cao’s binnen de huisartsenzorg 

Cao Huisartsenzorg

Voor praktijkassistenten, apothekersassistenten en praktijkondersteuners in dienst van een huisarts geldt de Cao Huisartsenzorg. Deze cao regelt ook de arbeidsvoorwaarden voor het personeel op huisartsenposten. Bekijk de Cao Huisartsenzorg

Cao Hidha


De Cao Hidha regelt de arbeidsvoorwaarden voor alle in Nederland werkzame huisartsen in dienst van een huisarts. Bekijk de Cao Hidha

Cao Gezondheidscentra

De Cao Gezondheidscentra/AHG is opgezegd door de werkgeverspartij en formeel niet meer van toepassing. De Cao Gezondheidscentra is op 1 juni 2019 overgegaan in de Cao Huisartsenzorg.    

Op huisartsen in dienst van een gezondheidscentrum was daarnaast de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) van toepassing, die deel uitmaakte van de Cao Gezondheidscentra. Partijen gebruiken in de praktijk de AHG nog wel veel als hulpmiddel om richting te geven aan de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Juridisch gezien is hier echter geen verplichting toe. Op de website van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband vindt u meer informatie en ziet u de oude Cao Gezondheidscentra/AHG.

Cao Aios

Voor artsen in opleiding tot huisarts geldt de cao die is afgesloten tussen de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de SBOH, werkgever van huisartsen in opleiding. Deze cao vindt u op de website van de SBOH.