Omgaan met agressie en ongewenst gedrag

 
Veilig en gezond werk betekent ook aandacht voor agressie en ongewenst gedrag. Agressie is een maatschappelijk verschijnsel dat ook in de huisartsenpraktijk helaas steeds vaker voorkomt. Agressie en ongewenst gedrag van patiënten is heel vervelend en bedreigend voor uw medewerkers. Het leidt tot verlies van werkplezier, spanningen, psychische klachten en verzuim.

Een ervaren huisarts is gewend om te gaan met allerlei soorten patiënten, ook als ze zich wat minder aangenaam gedragen. Nieuwe huisartsen, stagiaires en assistenten moeten leren om te gaan met agressief en ongewenst gedrag van patiënten. Een goede gesprekstechniek om agressie op te vangen en om te buigen is daarbij essentieel.

Tips:

Ongewenste omgangsvormen

Onder ongewenste omgangsvormen vallen seksuele intimidatie, agressie en geweld (verbaal, fysiek en psychisch), pesten, discriminatie en stalking of belagen. Deze ongewenste omgangsvormen kunnen worden gehanteerd door een patiënt, bezoeker, collega of huisarts naar een medewerker of huisarts van de huisartsenpraktijk.

Meer informatie:

Zie ook