Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Medewerkers in de huisartspraktijk

 
 
De huisartsenpraktijk heeft medewerkers met verschillende opleidingsniveaus, die gezamenlijk als team het zorgaanbod realiseren. Op deze pagina ziet u waar het team in de huisartsenpraktijk uit kan bestaan en ziet u in de linkerkolom handvatten voor goed personeelsmanagement.

Binnen de huisartsenpraktijk zijn de volgende functies te onderscheiden:

Functiewaardering

De Functiewaardering is het instrument waarmee we de inschaling bepalen van functies in de huisartsenzorg, voor medewerkers die vallen onder de Cao Huisartsenzorg. Op die manier is het mogelijk tot een marktconforme beloning te komen en grote verschillen binnen eenzelfde branche te voorkomen. De Functiewaardering Huisartsenzorg wordt jaarlijks onderhouden door cao-partijen. U vindt daarin alle beschrijvingen, modellen voor aanbiedingsbrieven en de contactgegevens van FWG waar u terecht kunt met uw vragen over de waardering van functies die niet in het handboek beschreven staan.

Naar de Functiewaardering

Nieuwe functies in de huisartspraktijk?

De LHV is vooralsnog niet voor invoering van nieuwe functies in de huisartspraktijk. De LHV stelt dat taken op het terrein van het stellen van een diagnose thuis hoort bij de huisarts. De nieuwe opleidingen nurse practicioner en physician assistent liggen op een hoger niveau dan de praktijkondersteuner en omvatten competenties op gebied van wetenschappelijk onderzoek en beleidsadvisering.

Aantal assistenten per praktijk

Er zijn is richtlijn voor het aantal in te zetten assistentie in de huisartspraktijk. Aangezien iedere praktijk anders is, met een verschillende populatie, kan een richtlijn nooit recht doen aan uw situatie. Bovendien is het niveau van deskundigheid en ervaring van de assistentes ook van invloed.

Toch wordt de LHV vaak gevraagd naar een advies over het aantal in te zetten assistentes. Met de kanttekeningen hierboven in acht genomen, is er wel een gemiddelde bekend. Voor een normpraktijk van 2168 patiënten is het laatst gemeten (2010) gemiddelde aantal fte assistentie 1,18 fte.