Verzekeringen personeel

 
De LHV heeft voor haar leden en hun personeelsleden collectieve verzekeringen en mantelcontracten afgesloten met een aantal verzekeraars. Het voordeel voor u als LHV-lid kan hierdoor flink oplopen. Ook zijn er collectieve verzekeringen voor uw rol als werkgever mogelijk.

Ziektekostenverzekering voor praktijkpersoneel

Goed zorgen voor uw personeel is belangrijk. Zorgen voor een collectieve ziektekostenverzekering is daar een onderdeel van. De LHV heeft verschillende collectieve ziektekostenverzekeringen voor uw personeel. De verzekeringen bieden verschillende voorwaarden. Kijkt u goed welke voorwaarden het beste bij u passen. Meer over ziektekostenverzekeringen voor personeel

Verzuimverzekering

Wanneer uw medewerker ziek wordt, bent u wettelijk verplicht gedurende maximaal de eerste 2 ziektejaren het loon door te betalen. Dit financiële risico kunt u afdekken met een verzuimverzekering. U kunt hiervoor gebruik maken van één van de mantels die de LHV ter beschikking stelt. Daarmee ontvangt u een ledenkorting die kan oplopen tot 10 procent. Meer over de verzuimverzekering

WGA-verzekeringen

De WGA geldt voor gedeeltelijke arbeidsgeschikten en voor werknemers die wel volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De WGA-uitkering aan werknemers komt ten laste van werkgevers. Daarnaast bestaat de UWV-gedifferentieerde WGA-premie, waarvoor u eigen risicodrager kunt worden. Meer over WGA-verzekeringen

Bekijk ook: