Voor een gezonde huisartsenzorg
 

Aansprakelijkheid en rechtsbijstand

 
Waarschijnlijk heeft u een rechtsbijstandsverzekering, waarbij u een beroep kunt doen op een jurist die in dienst is van een rechtsbijstandverzekeraar. Alleen in bijzondere gevallen krijgt u een advocaat toegewezen. Dat kan anders met de verzekering van Meeùs. U kunt als LHV-lid een aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering in één afsluiten, met vrije advocaatkeuze.

Rechtsbijstand en aansprakelijkheid lopen steeds meer in elkaar over

Wie werkt kan een fout maken. Voor u als huisarts geldt dat niet anders. Maar juist als een huisarts een fout maakt, kunnen de gevolgen aanzienlijk zijn. Wordt als gevolg hiervan het medisch tuchtcollege ingeschakeld, dan is het aan u zich te verdedigen – zelfs als u aansprakelijk wordt gesteld voor de vermeende fout van een andere zorgverlener binnen bijvoorbeeld een zorgketen.

Een dekking voor ketenaansprakelijkheid wordt daarom steeds belangrijker. Op uw eigen praktijk heeft u immers invloed. Maar hoe zeker bent u dat ook andere medici in de keten kwaliteit bieden? Mocht u hoofdaannemer zijn of bestuurder van een ketenorganisatie, dan kunt u aansprakelijk gesteld worden voor fouten van anderen, namelijk de aangesloten zorgverleners. U hebt dan niet alleen rechtsbijstand nodig, u wilt ook gedekt zijn tegen claims die tegen u worden ingediend als u aansprakelijk wordt gesteld.

Afgestemd op huisartsen

Meeùs heeft een nieuw product ontwikkeld, afgestemd op praktiserende huisartsen. Een aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering in één. Met vrije advocaatkeuze. U kiest u uw eigen advocaat en houdt daarmee de regie in handen.  
Deze verzekering is uitsluitend beschikbaar voor LHV-leden.

Wat houdt deze verzekering in?

  • U en uw gezinsleden kunnen direct een advocaat naar keuze inschakelen als u verwikkeld raakt in een juridische procedure. U bent dus niet langer afhankelijk van een medewerker die in dienst is van een rechtsbijstandverzekeraar, waarvan u maar moet afwachten of die voldoende gespecialiseerd is in het juridische vraagstuk dat aan de orde is.
  • De verzekering dekt naast uw behoefte aan rechtsbijstand óók uw aansprakelijkheidsrisico.
  • Standaard is 10 jaar uitloop na pensionering meeverzekerd.
  • De premie is buitengewoon scherp.

Meer informatie

Deze verzekering vereist maatwerk. Neemt u voor meer informatie contact op met Meeùs door het contactformulier in te vullen op de website van Meeùs. Wilt u liever bellen? Dat kan via (076) 531 34 80.

Meer over deze verzekering op Meeùs.com