Vergelijkingstabel Arbeidsongeschiktheids-verzekeringen

 
De twee arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die u als LHV-lid met korting kunt afsluiten, bieden u verschillende voorwaarden. In deze tabel kunt u de verzekeringen vergelijken. Kijkt u goed welke voorwaarden het beste aansluiten op uw individuele situatie.
De 'Interpolis Collectieve verzekering voor startende huisartsen' is komen te vervallen en opgegaan in "Interpolis Inkomens ZekerPlan voor Vrije Beroepen'.
  Movir Interpolis Inkomens ZekerPlan voor Vrije Beroepen
Maximaal verzekerd bedrag
  • Maximaal 80% van het inkomen, en
  • Maximaal € 550,- per dag ( € 200.750,- per jaar)

Daarnaast kunt u een Waarnemings- en/of Vaste kostenverzekering sluiten (tot max. € 76.650,-).

€ 250.000,-
Eigen risico 30, 90, 180, 360, 720 dagen 30, 60, 90, 180, 360 en 720 dagen
Eindleeftijd 55, 60, 62, 65, 66, 67 en 68 jaar 50, 55 t/m 67 jaar
Acceptatieleeftijd Geen. Wel geldt er een minimale periode van vijf jaar tussen de gewenste ingangsdatum en de einddatum van de polis.  Max. 54 jaar
Medische waarborgen

Ja, via schriftelijke gezondheidsverklaring. De antwoorden die u geeft op de gezondheidsverklaring kunnen aanleiding zijn voor een gerichte keuring.

Ja, via telefonische gezondheidsverklaring. Keuring alleen indien noodzakelijk.
Acceptatiecriteria

Geen bijzonderheden

Geen bijzonderheden
Collectiviteit Nee, individueel Nee, individueel
Indexering

Keuze uit:

  • Geen index (zowel het verzekerd bedrag als de uitkering blijven gelijk)
  • Alleen index bij arbeidsongeschiktheid: CBS, 1%, 2% of 3% (het verzekerd bedrag blijft bij deze optie gelijk)
  • Jaarlijkse index (ongeacht of men wel of niet arbeidsongeschikt is): CBS, 1%, 2% of 3%
CBS-prijsindex zowel op verzekerd bedrag als op uitkering
Optieclausule / verhogingsrecht

1 keer per jaar max. 10% tot max. verzekerd bedrag en 80% van het inkomen, mits u arbeidsgeschikt bent. 

Het Optierecht kan worden gebruikt tot 5 jaar voor de gekozen eindleeftijd, behalve bij een eindleeftijd van 55. Dan kunt u tot uw 55ste jaar het optierecht gebruiken. 

1 keer per jaar 10% zonder waarborgen tot max. 100% van het inkomen en tot 55 jaar mits arbeidsgeschikt.
Correctiebepaling publieke uitkeringsregel Nee Nee
Contractduur

Keuze uit:

  • een 1-jaarscontract: is direct na afsluiten dagelijks opzegbaar en aanpasbaar zonder opzegtermijn
  • een 5-jaarscontract: heeft een opzegtermijn van twee maanden en een lagere premie dan een 1-jaarscontract (premieverschil circa 4,75%)
3 jaar
Zwangerschap

Ja, op de langlopende Beroeps-AOV mits de vermoedelijke bevallingsdatum 52 weken of meer na de ingangsdatum van de verzekering ligt.
Uitkeringsduur 16 weken, onder aftrek van eigenrisico. 

Let op: is de SBOH-polis binnen zes maanden na beëindiging van de opleiding omgezet naar de Langlopende Beroeps-AOV? Als de zwangerschap eerder is ontstaan dan 40 weken na de ingangsdatum van de Langlopende Beroeps-AOV, dan is de uitkering gelijk aan het verzekerd bedrag tot max. € 137,- per dag.

Over de zwangerschapsuitkering hoeft geen inkomensbelasting te worden betaald. Hierdoor is uw bruto uitkering direct een netto uitkering.

Uitkeringsduur 16 weken onder aftrek van eigen risico (-14 dagen)

Geen wachttijd voor deze uitkering.

Partnerschapsverlof Nee Nee
Kortingen

Korting voor LHV-leden 10%

Aanvangskorting

Bij 5-jaarscontract:
1e jaar 25%
2e jaar 15%
3e jaar 10%

Bij 1-jaarscontract:
1e jaar 25%

Instroomkorting:
1e jaar 30%
2e jaar 20%
3e jaar 10%
4e jaar 5%
Verhaalsrecht Nee Nee
Vaste Kosten en Waarnemings-verzekering Ja, deze kunt u sluiten in combinatie met een langlopende verzekering, mits u een zich als zelfstandige hebt gevestigd. Deze mogen boven het 80% criterium gesloten worden, tot max.  € 130,- voor de Waarnemeningsverzekering en € 80,- voor de Vaste kostenverzekering.  Ja, mogelijk.
Waarneming: € 40.000,-
Vaste kosten: € 20.000,-
Bijzonderheden

Dekking voor hepatitis B en andere virussen, alsmede dragerschap van een bacterie die een risico vormen voor de patiënt

Voorlopige dekking voor ongevallen.

Sluimermogelijkheden.

Dekking voor hepatitis B en andere virussen, alsmede dragerschap van een bacterie die een risico vormen voor de patiënt.

Voorlopige dekking voor ongevallen. 

Sluimermogelijkheden.

  Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.