Wijzigingen werk of privé

 
Heeft u vóór uw deelname aan SPH ergens anders pensioenaanspraken opgebouwd, dan bestaat er recht op waardeoverdracht. Dit betekent dat de waarde van uw al opgebouwde pensioen van de oude pensioenuitvoerder wordt overgedragen aan SPH, waarna hiermee bij SPH extra pensioenaanspraken worden ingekocht. De pensioenaanspraken bij de oude pensioenuitvoerder vervallen daarmee. Een waardeoverdracht moet u na aanvang van deelname aan SPH aanvragen.

Vrijwillige voortzetting

Verandert u van werk of stopt u met de praktijk van huisarts, dan beëindigt uw deelname aan SPH. Wel kunt u deelname aan SPH maximaal 3 jaar vrijwillig voortzetten.

Echtscheiding en beëindiging aangemelde relatie

In de wet is geregeld dat ex-partners in veel gevallen aanspraak kunnen maken op een deel van het pensioen. Uw ex-partner heeft recht op de helft van het tijdens de relatie opgebouwde ouderdomspensioen (bijzonder ouderdomspensioen) en het tot het moment van echtscheiding opgebouwde partnerpensioen (bijzonder partnerpensioen). Het bijzonder ouderdomspensioen wordt uitgekeerd aan uw ex-partner vanaf het moment dat u met pensioen gaat tot uw overlijden.

Het bijzonder partnerpensioen wordt levenslang aan uw ex-partner uitgekeerd na uw overlijden. In een schriftelijke overeenkomst kunnen de ex-partners een andere regeling overeenkomen, bijvoorbeeld een omzetting van het bijzonder ouderdoms- en partnerpensioen naar een zelfstandig recht voor de ex-partner.

Welke wijzigingen melden?

Veranderingen in uw werk- of privésituatie kunnen van invloed zijn op uw pensioenopbouw. Het is daarom belangrijk dat u wijzigingen op dit gebied zo snel mogelijk aan SPH doorgeeft. De volgende wijzigingen moet u melden:

  • Wijziging burgerlijke staat (huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenwonen, scheiden, overlijden partner)
  • Wijziging adres
  • Ziek zijn (Bent u al langer dan 9 maanden ziek en verwacht u langer dan 1 jaar ziek te zijn, meld dit dan bij SPH)
  • Wijziging wijze van uitoefenen beroep (bijvoorbeeld van waarnemer naar vrije vestiging)
  • Stoppen met uw beroep van huisarts
  • Aannemen van een huisarts in dienstverband (als u vrijgevestigd huisarts bent).

Daarnaast moet u jaarlijks uw WUO en gewerkte uren van drie jaar terug doorgeven via de website van SPH.

Waar doorgeven?

Voor het doorgeven van wijzigingen kunt u gebruik maken van de formulieren die u kunt downloaden via www.huisartsenpensioen.nl of u kunt contact opnemen met de afdeling Pensioenbeheer via advies@huisartsenpensioen.nl.