Voor en door huisartsen
 

Vacature Commissie van Advies, lid huisarts

 
 
Om (samenwerkingsverbanden van) huisartsen te ondersteunen bij procedures rond disfunctioneren, hebben LHV en InEen een Commissie van Advies opgericht. Huisartsen, samenwerkingsverbanden van huisartsen en huisartsenposten kunnen dit adviesorgaan consulteren bij verschillen van inzicht over het functioneren van een huisarts. De commissie is volledig onafhankelijk en komt zonder last of ruggenspraak tot besluitvorming.

Samenstelling

De commissie van Advies bestaat uit een voorzitter en twee leden. De leden van de commissie zijn huisarts en hebben recente praktijkervaring. Om ervoor te zorgen dat er altijd een huisarts beschikbaar is, werkt de commissie van advies met een pool van 4 huisartsen.

De Commissie van Advies wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris is jurist en draagt zorg voor het verzamelen en verspreiden van alle relevante stukken, diverse correspondentie, het organiseren van een hoorzitting en het naar aanleiding van de beoordeling en beslissing opstellen van een (concept-) advies aan de verzoeker van het onderzoek naar mogelijk disfunctioneren.

De LHV en InEen zoeken, per 1 juli 2019:Twee leden voor Commissie van Advies

Profiel leden deskundigen huisartsen

  • Minimaal 10 jaar ervaring in de huisartsgeneeskunde;
  • BIG-geregistreerd;
  • werkzaam zijn als huisarts;
  • een open houding;
  • objectief en kritisch;
  • het in samenspraak met de andere leden en de voorzitter kunnen geven van een weloverwogen oordeel over het vermeend disfunctioneren van een collega-huisarts;
  • aantoonbare affiniteit met kwaliteit van zorg.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit vanuit het huisartsenperspectief deelnemen aan een onderzoek op verzoek van een huisartsenpost of huisarts(engroep) naar de vraag of er sprake is van disfunctioneren van een huisarts. Aan de hand van de aangeleverde informatie dient de hoorzitting, waarin alle betrokkenen worden gehoord, te worden voorbereid en dient, de commissie gezamenlijk te komen tot een weloverwogen advies.  

Zittingstermijn/vacatievergoeding

De zittingstermijn bedraagt 4 jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk.

De vacatievergoeding bedraagt € 65,- per uur voor deelname aan een onderzoek. De reiskostenvergoeding is € 0,30 p/km.

Geïnteresseerd?

Nadere informatie kan worden verkregen bij de huidige voorzitter van de commissie, mw. M. Hoelen, arts (030-2205030) of mr. Rose Marie Doppegieter (026-36 23 515), ambtelijk secretaris.

Procedure

Sollicitaties ontvangen wij graag vóór 1 april 2019. U kunt uw sollicitatie, inclusief CV, sturen naar commissievanadvies@ineen.nl.