Moet de werkgever de premie vergoeden als de werknemer zelf een rechtsbijstandverzekering sluit?

 

Dat hangt af van de afspraken tussen werkgever en werknemer. In principe bepaalt de werkgever op welke wijze hij invulling geeft aan de cao-verplichting invult. (Zie vraag Hoe kan de werkgever voorzien in de benodigde dekking voor klacht-, straf- en tuchtrecht?)

Terug naar vorige pagina