Voor en door huisartsen
 

Wat is er nieuw in de Cao Hidha 2014 - 2017?

 

In de Cao Hidha 2014  - 2017 wordt de werkgever ook geacht te voorzien in rechtsbijstand voor zijn werknemers bij strafprocedures.

De tekst van art. 23 d wordt als volgt in de cao aangepast: "Werkgever voorziet in een adequate rechtsbijstandverzekering indien de werknemer en degene die de werknemer begeleidt terzake wordt betrokken in een interne of externe klachtenprocedure, inclusief straf- en tuchtrechtprocedures."

Terug naar vorige pagina