Wat zegt de Cao Hidha over aansprakelijkheid en rechtsbijstand voor de hidha?

 

Artikel 23 van de Cao Hidha gaat over aansprakelijkheid en rechtsbijstand en geeft aan dat de werkgever verplicht is om te voorzien in een aansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandverzekering voor zijn werknemers. Bekijk de tekst van dit artikel.

Terug naar vorige pagina