Hebben medewerkers in de dagpraktijk met een diploma Triagist recht op een toelage?

 

Wanneer uw doktersassistente in de dagpraktijk een door InEen erkend diploma heeft behaald, dan heeft uw medewerker onmiddellijk aanspraak op een extra salaristrede. Verwezen wordt naar vraag 2 hierboven.

Terug naar vorige pagina