Hoe is de opbouw van vakantiedagen bij ziekte?

 

Met ingang van 1 januari 2012 bouwen (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers de wettelijke vakantiedagen volledig op. Daarnaast geldt er per 1 januari 2012 voor de wettelijke vakantiedagen een vervaltermijn van 6 maanden na het opbouwjaar. Dit betekent dat de wettelijke vakantiedagen (die vanaf 1 januari zijn opgebouwd) voor alle werknemers per 1 juli van het daaropvolgende jaar vervallen indien deze niet zijn opgenomen, tenzij de werknemer redelijkerwijs niet in staat was de vakantiedagen op te nemen.

Voor de bovenwettelijke vakantiedagen blijft een verjaringstermijn van 5 jaar bestaan.

De wettelijke vakantiedagen worden geacht het eerst opgenomen te worden.

Terug naar vorige pagina