Hoeveel bedraagt de eindejaarsuitkering?

 

De eindejaarsuitkering bedraagt 6 procent over het verdiende jaarsalaris.

Het jaarsalaris is de som van 12 keer het basissalaris, vermeerderd met de persoonlijke toeslag, de onregelmatigheidstoeslag, ANW-toeslag, gemiddelde van de vergoedingen voor de overuren en de meeruren over de voorafgaande 12 maanden, te vermeerderen met 8% vakantietoeslag.

Terug naar vorige pagina