Voor en door huisartsen
 

Wat gebeurt er met de contributie indien de situatie van een huisarts in de loop van een jaar wijzigt?

 

Tussentijdse wijzigingen in een jaar worden het betreffende jaar doorgevoerd met terugwerkende kracht van maximaal 1 jaar.

Terug naar vorige pagina