Voor en door huisartsen
 

Ik hoor dat de Wet DBA is uitgesteld. Wat gaat er nu gebeuren?

 

De Wet DBA is al wel in werking getreden, maar wordt momenteel niet gehandhaafd. Dit betekent dat de belastingdienst in beginsel niet actief bij opdrachtgevers controleert op het wellicht aanwezig zijn van loondienstbetrekkingen. De handhaving is inmiddels opgeschort tot 1 januari 2020. Overigens wordt er wel gehandhaafd voor zover er sprake is van 'kwaadwillenden': partijen die willens en wetens de regels overtreden. Ook heeft de opschorting géén betrekking op controle op het ondernemerschap voor de Inkomstenbelasting van zzp'ers.

Inmiddels zijn er alweer plannen om de Wet DBA af te schaffen en te vervangen door nieuwe regelgeving. Deze nieuwe regelgeving zou in moeten gaan per 1 januari 2020. Op dit moment is nog niet bekend hoe deze regelgeving er precies uit gaat zien. De LHV houdt wat dat betreft de vinger aan de pols en laat waar mogelijk invloed gelden. Via onze website houden we u op de hoogte.

Zie voor de meest actuele informatie ook ons webdossier Wet DBA en waarneemcontracten.

Terug naar vorige pagina