Moet ik als opdrachtgever uitzoeken of mijn waarnemer wel meerdere opdrachtgevers heeft?

 

Nee.

Het aantal opdrachtgevers speelt voor de belastingdienst alleen een rol voor wat betreft de bepaling of een waarnemer ondernemer is voor de inkomstenbelasting. De criteria voor de inkomstenbelasting die gelden voor de waarnemer zijn voor u als opdrachtgever niet van belang.

Voor uw plicht tot het betalen van loonbelasting en de plicht tot afdracht van sociale premies is enkel van belang dat er geen sprake mag zijn van een dienstverband. Indien u als opdrachtgever gebruik maakt van de modelovereenkomst en in de praktijk niet afwijkt van wat u in die overeenkomst hebt afgesproken, is er geen sprake van een dienstverband.

Terug naar vorige pagina