Hoe kan ik als huisarts kosten declareren?

 

Voor de huisarts verandert er niets, de reguliere prestaties blijven gelden. Overleg met andere zorgaanbieders en de tijd die daarvoor nodig is, zit verwerkt in de tarieven van de andere prestaties (bijvoorbeeld het inschrijftarief).

De SO en AVG kunnen zelfstandig declareren via de prestaties van de NZa. Per 1 januari 2020 valt de zorg geleverd door de SO en de AVG onder het basispakket. Voor de zorg geleverd door de SO of AVG geldt het eigen risico.

Terug naar vorige pagina