Wat doet de SO of AVG? Wat kan ik van hen verwachten?

 

De SO en AVG leveren generalistische geneeskundige zorg met specifieke kennis over de zorg voor kwetsbare ouderen of mensen met een verstandelijke beperking of chronische ziekte. Dit vergroot de mogelijkheden om deze kwetsbare mensen langer thuis te laten wonen. De huisarts bepaalt of het nodig is om deze specifieke deskundigheid in te zetten en de patiënt te verwijzen. Het kan dan gaan om een interdisciplinair overleg of verwijzing naar de SO of AVG voor diagnostiek of een geriatrisch assessment, of om te bepalen of een patiënt een zorg- en behandelplan nodig heeft. Als een zorg- en behandelplan nodig is, houdt de SO of AVG de regie, dit valt niet onder de reguliere huisartsenzorg.

Terug naar vorige pagina