Voor en door huisartsen
 

Hoe leg ik alles vast?

 

Vastlegging voorkomt naheffing. Alle personeelskosten moeten vooraf toegewezen worden aan een van deze groepen. Wij adviseren om maandelijks te boeken of te registreren. In januari 2019 moet vastlegging over 2018 hebben plaatsgevonden en moet zo nodig aangifte loonheffing hierover zijn gedaan. Blijkt later dat er kosten met betrekking tot personeel niet zijn onderverdeeld, dan is dit automatisch verplicht belast loon! Reden te meer de zaken nu goed in te richten.

Terug naar vorige pagina