Voor en door huisartsen
 

Hoe zit het specifiek met de volgende kosten en vergoedingen?

 

1. Huishouding en/of kantinekosten

Onder deze categorie worden vaak de kosten geboekt van grootgrutters als Albert Heijn, Jumbo, Makro, Hanos. Bij pinbetalingen dient ook de bon in de administratie te worden opgenomen.

 • Koffie, thee, suiker: nihil waardering
 • Broodjes: indien voor de lunch dan geldt het als forfaitaire bijtelling tot loon of het wordt in de vrije ruimte ondergebracht. Is dit voor overwerk, of een enkele keer bij een vergadering tijdens de lunch, dan is het een gerichte vrijstelling.
 • Eet ook de praktijkhouder of maatschapsleden mee, dan moeten deze kosten er uit gehaald worden. Staat los van WKR.
 • Vuilniszakken, schoonmaakmiddelen e.d.
  Dit staat los van WKR - wordt op 'schoonmaakkosten' geboekt.

Alle bonnen en facturen moeten worden geboekt.

2. Reiskosten of kilometervergoedingen

 • Reiskosten openbaar vervoer (losse kaartjes of abonnement): gerichte vrijstelling.
  Dit geldt voor zowel woon-werkverkeer als voor zakelijke reizen.
 • Kilometervergoeding tot en met € 0,19: gerichte vrijstelling.
  Dit geldt voor zowel woon-werkverkeer als voor zakelijke reizen.
 • Kilometervergoeding boven € 0,19: in de vrije ruimte.
  Dit geldt voor zowel woon-werkverkeer als voor zakelijke reizen.
 • Parkeer-/veer-/tolgeld: vrije ruimte.

3. Overige personeelskosten

 • Inentingen: vallen binnen de vrije ruimte. Is de inenting echter toegediend op de werkplek: gerichte vrijstelling
 • Fruitmand voor een zieke medewerker. Indien de factuur maximaal € 25 inclusief btw is, het geen geld of waardebon betreft en het een situatie betreft waarin ook anderen zo’n attentie geven, dan staat dit los van de onderdelen in de WKR. Boven de € 25: vrije ruimte
 • Voor de attentie ter gelegenheid van een geboorte is geen WKR nodig.
 • Verjaardagcadeau: meer dan € 25,- bij cadeau in de vrije ruimte of in geval van geld of cadeaubonnen ook in de vrije ruimte.
 • Kerstpakketten: vrije ruimte
 • Vakbondscontributie: vrije ruimte bij netto vergoeding. Wanneer werkgever kiest voor brutering dan komt dit bedrag niet ten laste van de vrije ruimte.
 • Verblijfskosten (bij cursussen): gerichte vrijstelling
 • Lidmaatschappen: gerichte vrijstelling voor LHV en LAD
 • Fietsregeling: ongeacht of medewerker (bruto) terugbetaalt, dit valt onder de vrije ruimte

4. Representatiekosten

Hier mogen geen ‘onbekende’ posten meer op geboekt worden. De werkgever moet kunnen aantonen dat het geen kosten voor het personeel betreft.

 • Personeelsetentjes en –uitjes: vallen in de vrije ruimte. De kosten voor de praktijkhouder en maatschapsleden worden hier buiten gehouden. Voorbeeld: Bij een etentje met 9 medewerkers en 2 maten, 9/11 boeken.
 • Als het personeelsfeestje op de praktijk gehouden wordt hoeft het niet in de vrije ruimte geboekt te worden maar is het een vrijstelling.
 • Gaat een medewerker met een zakenrelatie eten dan gaat dit niet ten koste van de vrije ruimte.

5. Cursussen

Deze vallen onder de gerichte vrijstellingen. Om een totaalbeeld te krijgen van de personeelskosten, adviseren wij onderscheid te maken tussen cursuskosten medewerkers en cursuskosten praktijkhouder / maatschapsleden.

6. Intermediaire kosten

Dit zijn praktijkkosten die door een medewerker zijn voorgeschoten (bijvoorbeeld kantoor- of schoonmaakkosten). De betaling kan in eerste instantie als ‘Intermediaire kosten’ worden geboekt maar moet uiteindelijk toegewezen worden wanneer duidelijk is welke kosten het hier betrof.

7. (Sinterklaas)feest

Feest op de praktijk valt onder de vrijstelling.
Een feest in een gelegenheid van een derde (horeca) valt in de vrije ruimte, ook de eventuele cadeaus die uitgedeeld worden.

8. Vaste onkostenvergoeding

Voordat er toewijzing kan plaatsvinden, moet eerst aangetoond worden welke kosten er vergoed worden.

9. Hidha’s

Kosten die gemaakt worden in het kader van het zogenaamde “Budget en variabele vergoeding(en) persoonlijke kosten en terugbetaling studiekosten” (hoofdstuk 18 Cao Hidha) vallen veelal onder de vrijstellingen (betreft met name cursussen en registratie) en hoeven zodoende niet in de vrije ruimte ondergebracht te worden.

10. Waarnemers

Waarnemers met een modelovereenkomst conform de Wet DBA zijn niet in loondienst en hebben dus geen invloed op de WKR.

11. Maatschapsleden

Maatschapsleden zijn niet in loondienst en hebben dus geen invloed op de WKR.

12. Personeelsvereniging

Uitkeringen en verstrekkingen uit het potje van de personeelsvereniging zijn alleen nog maar onbelast bij een personeelsvereniging waaraan de werknemer de laatste 5 jaar tenminste evenveel heeft bijgedragen als de werkgever.

Terug naar vorige pagina