Voor en door huisartsen
 

Wat is de vrije ruimte?

 

De vrije ruimte is het bedrag dat beschikbaar is voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. In 2018 is de vrije ruimte 1,2 procent van het totale fiscale loon van het personeelsbestand over dat jaar. Om een inschatting te maken van de hoogte van de vrije ruimte, kunt u de loonsom van 2017 hanteren. Het is goed hierbij rekening te houden met mutaties in uw personeelsbestand.

Wat er werkelijk te besteden valt, hangt af van de totale hoogte van de feitelijke loonsom in 2018. Wanneer het totaalbedrag van de vergoedingen en verstrekkingen gedurende het jaar de vrije ruimte overschrijdt, dan is over de overschrijding 80 procent eindheffing verschuldigd.

Terug naar vorige pagina