Voor en door huisartsen
 

Wat is een gerichte vrijstelling?

 

Dit zijn vergoedingen en verstrekkingen die wel tot het loon worden gerekend, maar waarover geen loonheffing verschuldigd is en die niet ten laste van de vrije ruimte komen.

Terug naar vorige pagina