Welke kosten zijn er jaarlijks gemoeid met de cliëntenraad?

 

Wij verwachten dat het aantal leden van een cliëntenraad varieert  van 3 tot 7 leden.  Op basis hiervan geven wij een indicatie voor het vaststellen van het jaarlijkse budget van een cliëntenraad: 

Aantal CR-leden Vrijwillgersvergoeding* Scholingskosten Advieskosten Onkosten Totaal
3 1800 1500 1500 500 5300
5 3000 2500 2500 1500 9500
7 4200 3500 4500 2000 14.200

* In dit voorbeeld is gerekend met 4 vergaderingen van 3 uur per jaar (2 uur vergadertijd en 1 uur voorbereiding) en een uurvergoeding van €50,-.

Meer informatie kunt u vinden in de handreiking.

Terug naar vorige pagina