Contributiesystematiek 2020

 

Per 1 januari 2020 voert de LHV een nieuwe contributiesystematiek in. Belangrijkste wijziging is dat voor alle praktiserende huisartsen hetzelfde systeem zal worden gehanteerd. Hiermee sluit de contributiesystematiek beter aan bij het principe dat de LHV er voor de belangen en ondersteuning van alle huisartsen is. 

Het maakt voor de contributie niet langer uit hoe u als huisarts werkzaam bent. Voor alle praktiserende huisartsen (huisartsen-in-opleiding en buitengewone leden zijn dus uitgezonderd) gelden gelijke tarieven. De systematiek wordt daarmee overzichtelijker en de contributiegelden worden gelijkmatiger over de leden verdeeld.

Wat wel hetzelfde blijft, is de contributiehoogte naar draagkracht. Daarvoor is gekozen omdat de LHV het belangrijk vindt dat voor iedereen, ongeacht hoeveel inkomsten men haalt uit het werk als huisarts, het lidmaatschap betaalbaar blijft.

Nieuw in de contributiesystematiek is een korting gebaseerd op de duur van het lidmaatschap. We koesteren een langdurige inzet van leden voor de vereniging. Daarom is er een kortingstarief, waarvan de hoogte gekoppeld is aan het aantal jaren dat iemand lid is van de LHV. Vanaf vijf jaar lidmaatschap wordt er een korting berekend, startend bij 1% en oplopend tot maximaal 10%.

Ook willen we het voor startende huisartsen laagdrempelig houden om kennis te maken met de vereniging. In het eerste jaar van hun lidmaatschap krijgen zij daarom korting op de contributie.

Op een rijtje:

Wat er verandert:

  • Voor alle praktiserende huisartsen gaan dezelfde inkomensklassen gelden en dezelfde bijbehorende contributiebedragen. Deze wijziging geldt zowel voor de landelijke contributie als voor de Kringcontributie.
  • Loyaliteitskorting: startend vanaf vijf jaar lidmaatschap. Dit geldt alleen voor de landelijke contributie.
  • Echtparenkorting werd al niet meer toegekend sinds 2012, maar ook de verworven rechten hierop vervallen per 1-1-2020.

Wat behouden blijft:

  • Het kortingstarief voor startende huisartsen (50% korting in het eerste jaar van hun lidmaatschap).
  • Contributie naar inkomensklasse.
  • Er blijven speciale, lage contributiebedragen gelden voor aios, leden die gestopt zijn met hun werk als huisarts dan wel in het buitenland werkzaam zijn (buitengewone leden) en basisartsen die zich willen oriënteren op werken in de huisartsenzorg.

Weten wat uw contributie wordt? Bereken het via de rekentool